ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้มามอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิส) สำหรับเด็กเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

คลินิกส่งเสริมการมีบุตร ณ คลินิกพิเศษ

เปิดบริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-15.30 น. – บริการให้คำปรึกษาส่งเสริมการมีบุตร “สำหรับคู่มีบุตรยาก” – ส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567โดยนายแพทย์สิริเกียรติ เตชะมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเป็นประธานในพิธีเปิด และการอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่…

กิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีตัวแทนกลุ่มงานเวชศาสตร์สารสนเทศ และกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีมหาโพธิเข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ

“สิทธิบัตรทอง” ทำฟันฟรี!! สามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ แค่มีบัตรประชาชนใบเดียว

ขอเชิญชวนทุกคนนำบัตรประชาชนมาร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ ณ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โดยผู้ใช้บริการต้องนำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือมาลงทะเบียน และสามารถมารับบริการได้ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1

เปิดรับสมัคร!!! อสม และเจ้าหน้าที่ รพ.ศรีมหาโพธิเข้าร่วมโครงการจัดส่งยาถึงบ้าน

สถานการณ์โควิด-19ประจำวัน จังหวัดปราจีนบุรี

24 พฤศจิกายน 2564 

สถานการณ์โควิด ประเทศไทย

สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดปราจีนบุรีณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วอาณาจักร