นพ.สสจ.ปราจีนบุรี แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ ร่วมพิธีเปิด “คลินิกส่งเสริมการมีบุตร” โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ คลินิกพิเศษ อาคารส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นพ.สสจ.ปราจีนบุรี

ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีเปิด “ศูนย์มินิธัญญารักษ์” โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมจากชมรมต่างๆ

กิจกรรมชมรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรม

สรุปค่าใช้จ่ายเงินกรณี COVID-19

ประกาศร สรุปค่าใช้จ่ายเงินกรณี Covid-19

สถานการณ์โควิด-19ประจำวัน จังหวัดปราจีนบุรี

24 พฤศจิกายน 2564 

สถานการณ์โควิด ประเทศไทย

สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดปราจีนบุรีณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

17 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่1 ในวันที่ 17พฤศจิกายน นี้ รับจำนวน 1000 คนเท่านั้น เข็มที่1 แอสตร้าเซนเนก้า(เข็มที่2 ไฟเซอร์)