สถานการณ์โควิด-19ประจำวัน จังหวัดปราจีนบุรี

24 พฤศจิกายน 2564 

สถานการณ์โควิด ประเทศไทย

สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดปราจีนบุรีณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วอาณาจักร

WALK IN การฉีดวัคซีน

ขอเชิญชวนชาวไทย ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ซิโนแวค สามารถ WALK IN ได้ รับแค่ 1000 คนเท่านั้น แก้ไข 188คุณ และ คนอื่นๆ อีก 187 คนความคิดเห็น…

ประกาศรับสมัครงาน

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 02/07/2567 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 21/06/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนด เวลา…

30โล Go ทุกที่

ประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 14/11/2566 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 14/11/2566 2.1 บันทึกข้อความขอเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 14/11/2566 รายงานงบการเงินประจำปี…

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เรื่อง วันที่ 1 สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 2 มกราคม2564 2 สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564…

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประชาสัมพันธ์

มาตราการการจัดงานวันลอยกระทง ปี 2564