WALK IN การฉีดวัคซีน

ขอเชิญชวนชาวไทย ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ซิโนแวค

??สามารถ WALK IN ได้ รับแค่ 1000 คนเท่านั้น ?แก้ไข

188คุณ และ คนอื่นๆ อีก 187 คนความคิดเห็น 16 รายการแชร์ 60 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *