ขอเชิญชวนทุกคนนำบัตรประชาชนมาร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ ณ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โดยผู้ใช้บริการต้องนำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือมาลงทะเบียน และสามารถมารับบริการได้ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *