“สิทธิบัตรทอง” ทำฟันฟรี!! สามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ แค่มีบัตรประชาชนใบเดียว

One thought on ““สิทธิบัตรทอง” ทำฟันฟรี!! สามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ แค่มีบัตรประชาชนใบเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *