ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567โดยนายแพทย์สิริเกียรติ เตชะมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเป็นประธานในพิธีเปิด และการอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่…

กิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีตัวแทนกลุ่มงานเวชศาสตร์สารสนเทศ และกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีมหาโพธิเข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ