กิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีตัวแทนกลุ่มงานเวชศาสตร์สารสนเทศ และกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีมหาโพธิเข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *