ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567โดยนายแพทย์สิริเกียรติ เตชะมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเป็นประธานในพิธีเปิด และการอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ คณะกรรมการบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ รวมจำนวน 50 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *