คลินิกส่งเสริมการมีบุตร ณ คลินิกพิเศษ

เปิดบริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-15.30 น.

– บริการให้คำปรึกษาส่งเสริมการมีบุตร “สำหรับคู่มีบุตรยาก”

– ส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *